Log hier in en bekijk de status van uw IRAS proces online!

HygieMed QX - Antibacteriële coating

We weten allemaal hoe belangrijk hygiëne in zorg-, verpleeg en ziekenhuizen is. Door hygiënisch te werken, kan worden voorkomen dat er een overdracht van micro-organismen plaatsvindt waarbij infectieziektes zoals bijvoorbeeld MRSA en Klebsiella gemakkelijk kunnen ontstaan. Een schone en frisse leefomgeving is belangrijk voor de kwaliteit van leven in het verpleeghuis. Inwoners, bezoekers en medewerkers verdienen tenslotte een hygiënische en veilige leef- en werkomgeving.

De innovatieve producten en diensten van HygieMed dragen bij aan de beperking van risico’s op veel voorkomende infecties. Daarnaast heeft HygieMed de unieke IRAS-methode ontwikkeld om de bewustwording van een goede hygiëne in zorginstellingen en woonzorgcentra te verhogen. Hierbij wordt de balans tussen huiselijkheid en hygiëne niet uit het oog verloren. 

Eén van de onderdelen van onze IRAS-service is de HygieMed-QX. Deze revolutionaire nano coating is de oplossing om infecties te lijf te gaan die ontstaan door schadelijke bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Daar waar schadelijke bacteriën al na enkele uren terugkeren, ontmantelt HygieMed-QX de bacteriën volledig. De gecoate oppervlakken blijven anderhalf tot twee jaar bacterievrij.

Lees hier meer over HygieMed-QX